Back

ⓘ Pechod
Pechod
                                     

ⓘ Pechod

Trosedd neu ddrygioni yw pechod. Gelwir rhywun sydd wedi pechu yn bechadur. Mae athroniaeth helaeth ar y testun, ac maer syniad wedi treiddio i athroniaeth seciwlar hefyd. Mae cysyniadau fel euogrwydd a bai ynghlwm wrth seicoleg pechod.

Yn y traddodiad Cristnogol bwyta ffrwyth Pren y Bywyd yng Ngardd Eden gan Adda ac Efa oedd y Pechod Gwreiddiol.

                                     
  • gallu, ac ar yr un pryd mewn malais yn fwy haelionnus mewn rhoddi ac mewn pechod yn fwy afradlon cadarn mewn rhyfel, ond cadarnach i ddinistrio dy enaid
  • to the Present Times 1752 Pregeth yn dangos beth yw Natur ac Anian y Pechod yn erbyn Yr Ysbryd Glân 1760 Garfield H. Hughes, Theophilus Evans a Drych
  • cael eu hailgyflawni bob tro achos nad oedden nhw n effeithiol i ddileu pechod ond offrymodd Iesu ei hun yn aberth unwaith ac am byth ac wedyn esgynnodd
  • Raga Fakarouni Cefais fy argoffa ......maqam rast Zalamna El Hob Pechod yn erbyn Cariad Ya Zalemny We Maret El - Ayam Aeth y dyddiau heibio
  • Llifogydd anferth a anfonir gan Dduw i foddi r ddynoliaeth yn gosb am eu pechod yw Y Dilyw. Ceir ei hanes yn Llyfr Genesis yn yr Hen Destament, y Torah
  • cyfeirio at Jesse. Oherwydd na phechodd Jesse erioed, dim ond oherwydd pechod Adda gyda r sarff y bu farw, felly fe i gelwid yn Nahash, sy n golygu sarff
  • rhagwybodaeth ddwyfol. Dilyna ymatebion manwl i ddadleuon Bayle ar bwnc pechod yn y rhan gyntaf a drwg natur yn yr ail ac mae n debyg bod y rhain yn
  • ymyrraeth Duw ac arweiniodd hynny iddo gael ei gyhuddo o wrthod ag athrawiaeth pechod gwreiddiol. Wrth i r Fisigothiaid baratoi i ymosod ar Rufain yn 410, ffodd
  • cynnwys trafodaethau o foesoldeb Cristnogol megis y Deg Gorchymyn, y saith pechod marwol, y saith sacrament, ac elfennau r gyffes ynghyd â damhegion yn esiamplau

Users also searched:

...
...
...