Back

ⓘ Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd
Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd
                                     

ⓘ Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd

Sefydlwyd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar 3 Ebrill 1987 i ailddatblygu hen ardaloedd diwydiannol Caerdydd i greu Bae Caerdydd.

                                     

1. Amcanion

Fe osododd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Nicholas Edwards ddatganiad cenhadaeth CDBC fel:

I roi Caerdydd ar y map rhyngwladol fel dinas arforol ragorol fydd yn gymharol ac unrhyw fath ddinas yn y byd, ac felly yn gwella delwedd a ffyniant economaidd Caerdydd a Chymru yn ei gyfanrwydd.

Y pum prif nodau ac amcanion oedd:

  • I sefydlur ardal fel canolfan gydnabyddedig o ragoriaeth ac arloesedd yn y maes adfywiad trefol.
  • I ddod a chymysgedd o ddatblygiadau a fydd yn creu ystod eang o gyfleoedd swyddi a fydd yn adlewyrchu gobeithion a dyheadau cymunedaur ardal.
  • I gyflawnir safon uchaf posib o ddylunio ac ansawdd ar draws yr holl fathau o ddatblygiadau a buddsoddiad.
  • I hyrwyddo datblygiad a darparu amgylchfyd rhagorol lle fydd pobl eisiau byw, gweithio a chwarae
  • I ailgysylltu Dinas Caerdydd gydai lannau.

Roedd y CDBC yn bennaf gyfrifol am adeiladu Morglawdd Bae Caerdydd, canolfan siopa a thai ar draws yr hen ddociau yn y 1990au a datblygiad Plas Roald Dahl.

                                     

2. Llwyddiannau

Yn ystod bywyd CDBC, adeiladwyd 14.000.000 troedfedd sgwar 1.300.000 m 2 o ddatblygiad nad oedd yn dai a 5.780 o unedau tai. Crewyd 31.000 o swyddi a buddsoddwyd tua £1.8 biliwn o gyllid preifat. Adferwyd tua 200 acr 81 ha o dir diffaith.

Y Cadeirydd oedd Sir Geoffrey Inkin. Y Prif Weithredwr cyntaf oedd Barry Lane, a olynwyd gan Michael Boyce.

Fe ddiddymwyd y CDBC ar 31 Mawrth 2000. Ar 1 Ebrill 2000 gwnaeth Awdurdod Harbwr Caerdydd gymryd drosodd rheolaeth y CDBC or morglawdd, y Bae Mewndirol ar afonydd Taf ac Elai.

Fe gyhoeddwyd gwerthusiad o adfywiad Bae Caerdydd yn 2004 a daeth ir casgliad fod y prosiect wedi "atgyfnerthu safle cystadleuol Caerdydd" a "wedi cyfrannu at welliant anferthol yn ansawdd yr amgylchedd adeiledig". Fodd bynnag, nid oedd y prosiect adfywio wedi llwyddo gymaint o ran creu cyflogaeth. Gorffennodd y gwerthusiad drwy ddweud fod "y canlyniad, er yn gyflawniad mawr a cham anferth ymlaen, yn cwympon fyr or weledigaeth wreiddiol."

                                     
  • Cymreig enwog, ganwyd yn Newtown yn 1880. Yn 1999 rhoddodd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd 10, 000 tuag at goffhau cymuned Newtown. Agorwyd Gardd Goffa
  • yn Athrofa Prifysgol Cymru UWIC Fel Dirprwy Gadeirydd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd a chynrychiolydd y Cyngor roedd yn allweddol yn ail - ddatblygu
  • Roedd Cei r For - forwyn yn ganolog i gynllun adfywio Bae Caerdydd gan Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd Roedd y cynllun yn rhan o rhaglen ddatblygu trefol

Users also searched:

...
...
...