Back

ⓘ Metaffiseg
Metaffiseg
                                     

ⓘ Metaffiseg

Cangen o athroniaeth syn ymwneud ag egwyddorion sylfaenol yw metaffiseg. Ei nod yw cael gwybod am wir ystyr pethau au hanfod, ac felly maen astudio yn bennaf cysyniadau haniaethol, hynny yw pethau nad oes modd eu profin ddiriaethol.

                                     
  • Yr enaid yw r rhan ysbrydol o ddyn neu ddynes sy n teimlo, deall, cofio ac amgyffred mewn gwrthgyferbyniad â r materol Mae r gred yn yr enaid yn hynafol
  • Peth sy n bodoli fel syniad yn unig yw haniaeth. Nid yw haniaethau yn faterol, hynny yw nid ydynt yn bodoli yn nhermau amser nac ychwaith gofod. Fe i chyferbynnir
  • Uned gwybyddol o ystyr - syniad haniaethol neu symbol meddyliol a ddiffinir weithiau fel uned o wybodaeth a grëir gan unedau eraill sy n gweithredu
  • Yn athroniaeth, gwrthrych canfyddiad yw ffenomen, weithiau gorddangos neu synolygfa, hynny yw peth a ymddengys ac sy n destun profiad y synhwyrau. Cyferbynnir
  • Y gallu honedig o gyfryngau i wneud dewisiadau sydd ddim yn cynnwys cyfyngyddion yw ewyllys rydd. Yn ôl y ddamcaniaeth hon, Benderfyniaeth yw r prif gyfyngydd
  • Perthynas neu weithrediad achos ac effaith yw achosiaeth. Mae n bwnc hollbwysig ym meysydd rhesymeg, athroniaeth, a gwyddoniaeth. Aristotlys yw r man cychwyn
  • Astudiaeth achosion terfynol drwy ystyried pwrpas, egwyddor neu amcan yw dibenyddiaeth, bwriadaeth, bwriadeg neu teleoleg. Gosododd Aristotlys seiliau

Users also searched:

...