Back

ⓘ Set (mathemateg)
Set (mathemateg)
                                     

ⓘ Set (mathemateg)

Mewn mathemateg, mae set yn gasgliad o wrthrychau gwahanol, a ystyrir fel gwrthrych. Er enghraifft, maer rhifau 2, 4, a 6 yn unedau unigryw wrth eu hystyried ar wahân, ond pan gânt eu hystyried ar y cyd, mewn grŵp, maent yn ffurfio set sengl o dri, a gaiff ei sgwennu fel {2.4.6}. Maer cysyniad o set yn un o feysydd craidd mathemateg. Fei datblygwyd ar ddiwedd y 19g ac mae theori set, bellach, yn rhan anhepgor o fathemateg. Yn y byd addysg, addysgir pynciau elfennol y theori set megis diagramau Venn yn y blynyddoedd cynnar, tra bod cysyniadau mwy cymhleth yn cael eu haddysgu fel rhan o radd prifysgol.

Cafodd y gair Almaeneg am set, sef menge, ei fathu gan Bernard Bolzano, un o arloeswyr y maes hwn, yn ei lyfr Paradocsaur Anfedirol Paradoxien des Unendlichen ; 1851.

                                     

1. Disgrifio setiau

Ceir dwy ffordd o ddisgrifio aelodau o set. Un ffordd yw trwy ddefnyddio rheol neu ddisgrifiad semantig:

A ywr set y mae ei aelodau yn y pedwar cyfanrif positif cyntaf. B yw set o liwiau baner Ffrengig.

Yr ail ffordd yw trwy estyniad - hynny yw, gan restru pob aelod or set oddi fewn i gromfachau gwefus:

C = {4, 2, 1, 3} D = {glas, gwyn, coch}.

Yn aml, gellir dewis rhwng y naill neur llall. Yn yr enghreifftiau uchod, er enghraifft, A = C a B = D.

                                     
  • sy n homomorffig, yn lleol, i linell. Mewn iaith bob dydd: mae cromlin yn set o bwyntiau sydd, yn agos at bob un o i bwyntiau, yn debyg i linell. Enghraifft
  • broses ac yn creu pertynas rhwng pob elfen x o set X, sef parth y ffwythiant, gydag un elfen y o ail set Y, sef cytbarth y ffwythiant. Fel arfer os gelwir
  • mathemategol annibynnol. Set yw gofod topolegol, ynghyd â chasgliad T o is - setiau o X sy n bodlonni r gwirebau canlynol: Mae r set gwag ac X ei hun yn aelodau
  • Mewn mathemateg fodern, mae pwynt yn cyfeirio at ran o neu elfen o set a elwir yn gofod Yn fwy penodol, mewn geometreg Ewclidaidd, mae bwynt
  • ystyriaeth bwysig wrth gyfrifo n ailadroddus f. Gelwir, weithiau, set o bwyntiau sefydlog yn set sefydlog Er enghraifft, os diffinnir f ar y rhif real gan
  • Mewn mathemateg mae plân yn arwyneb fflat, dau ddimensiwn sy n ymestyn yr anfeidraidd ymhell. Plân yw r analog dau ddimensiwn o bwynt heb ddimensiwn
  • bynnag. Cydnabyddir, bellach, na ddylid galw set ceugrwm yn siap nad yw n amgrwm a non - convex set Mae r set amgrwm yn arwyneb neu n ofod caeedig, lle
  • q. Gan fod q yn gyfwerth ag 1, mae pob cyfanrif yn rhif cymarebol. Mae r set o bob rhif cymarebol, y cyfeirir ato yn aml fel y cymarebau neu y maes
  • is - setiau, a elwir yn setiau agored sy n bodloni rhai nodweddion, gan droi r set i r hyn a elwir yn ofod topolegol Mae nodweddion topolegol pwysig yn cynnwys

Users also searched:

helix oxford premium maths set, maths set ebay, maths set whsmith,

...
...
...