Back

ⓘ Ysgol Frankfurt
Ysgol Frankfurt
                                     

ⓘ Ysgol Frankfurt

Ysgol Frankfurt ywr enw ar yr ysgol ddeallusol a ddatblygodd syniadau ym maes Marcsiaeth Newydd, Cymdeithaseg a Theori Gymdeithasol yn yr 20g.

Yn ganolog i Ysgol Frankfurter ywr cysyniad o theori beirniadol. Daw enwr grŵp o Brifysgol Frankfurt-am-Main, pan benodwyd Max Horkheimer yn bennaeth yr Institut für Sozialforschung Athroniaeth Ymchwil Gymdeithasol yn 1931 ai gorff o waith, Zeitschrift für Sozialforschun Cofnodolyn Ymchwil Gymdeithasol 1932-41.

                                     

1. Cyd-destun

Casglodd Ysgol Frankfurter ynghŷd Marcswyr anniddig oedd yn teimlo bod Marcsiaeth wleidyddol fel yi ymarferwyd ar y pryd gan bobl fel y KPD Plaid Gomiwnyddol yr Almaen yn dehongli syniadau Marx mewn ffordd rhy gul. Ceisiaur ysgol newydd ddatblygu syniadaeth Marx i feysydd a chymdeithas na fyddai Marx ei hun yn gyfarwydd â hi ac felly, heb ddatblygu theoli yn ei chylch. Bydd nifer oi syniadaeth ym maes celf a chymdeithas yn sail ar gyfer mudiadau Avant-garde.

Yn ystod y cyfnod mwyaf cynhyrchiol yn yr 1930au ar 1940au, ffurfiodd Ysgol Frankfurter gylch rhagorol o feirniaid cymdeithasol: yn ogystal â Max Horkheimer, ideolegydd blaenllaw a phwynt ffocws y cylch, gellir cynnwys Theodor Adorno Athroniaeth, Cymdeithaseg, Stephen Herbert Marcuse athroniaeth, Leo Löwenthal llenyddiaeth, cymdeithaseg, Walter Benjamin theori lenyddol, Erich Fromm seicolegol, Friedrich Pollock economeg, Henryk Grossmann economeg, Karl August Wittfogel Hanes Economaidd Franz Borkenau Hanes, Otto Kirchheimer Cymdeithaseg Barnwrol a Franz Neumann Cymdeithaseg Barnwrol.

Bun rhaid i nifer or athronwyr yma ffoi or Almaen yn dilyn tŵf Adolf Hitler a rheolaeth Natsiaeth or Almaen yn 1933. Symudwyd y sefydliad i Genefa a Paris yna Efrog Newydd, lle daeth i ben ar ddiwedd y 40au. Yn ystod y cyfnod ymfudo, cwblhaodd cylch Ysgol Frankfurt nifer o astudiaethau cymdeithasol-damcaniaethol arloesol, gan gynnwys "Awdurdod a Theulu" 1936 ar "Y Bersonoliaeth Awdurdodol" 1950. Maen amlwg gan y rhain, fel mewn astudiaethau eraill, eu bod yn torrir ffiniau traddodiadol rhwng y pynciau academaidd: Maer tueddfryd rhyngddisgyblaethol yn caniatáu i gysyniadau o gymdeithas gael ei weld, astudio a deall o fewn fframwaith gyfannol.

                                     

2. Ail-don

Y rhan fwyaf pwysig ymhlith cynrychiolwyr diweddarach ac ail-don yr ysgol or 1960au oedd Jürgen Habermas, Alfred Schmidt athroniaeth, cymdeithaseg, Oskar Negt athroniaeth a theori wleidyddol ac Axel Honneth moeseg, cymdeithaseg. Ystyrir bod yr olaf yn olynydd Habermas a sylfaenydd theori beirniadol fodern hwyr, yn ogystal â chymryd ei swydd yn y Institut für Sozialforschung yn Frankfurt.

                                     
  • Cyrchwyd 2020 - 01 - 10. Cyhoeddi Silff Lyfrau Hydref 2019 yn Ffair Lyfrau Frankfurt - Cyfnewidfa Lên Cymru waleslitexchange.org. Cyrchwyd 2020 - 01 - 10. Rhiannon
  • gelfyddyd honno n avant - garde neu beidio? Nodwyd hyn gan ddeallusion Ysgol Frankfurt yn yr 1930au a r 1940au. Gwelir y feirniadaeth a r drafodaeth hyn yng
  • Marx a i ddilynwyr. Syniadaeth arall sydd yn tarddu o Farcsiaeth ydy Ysgol Frankfurt a damcaniaeth feirniadol, yn enwedig gwaith Jürgen Habermas g. 1929
  • chladdu. Mynychodd yr ysgol breswyl Nordseepädagogium ar ynys Langeoog ar arfordir gogleddol yr Almaen. Astudiodd yn Frankfurt am Main o 1951 i 1953 ac
  • schöne Frau. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1994. Wahl der Waffen. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1990. Eine Tanzwut. Das TanzTheater
  • Marshall, Alan 1982 Naturiaethwyr yr Almaen a Gerhart Hauptmann. Frankfurt am Main: Peter Lang. Maurer, Warren R. 1992 Deall Gerhart Hauptmann
  • 2019. Ni gystadlodd yn 2018 oherwydd anaf. Ei farathon cyntaf oedd yn Frankfurt yn 2017. cystadlodd yn Marathon Llundain am y tro cyntaf yn 2018 ac yn
  • und multilingualer Wissenstransfer in der Experten - Laien - Kommunikation. Frankfurt Lang. 57 - 75. 2001: Equivalence Parameters and Evaluation In: Lee - Jahnke
  • teimlodd Hegel yn unig yn Bern oherwydd ei ddiffyg cwmni. Symudodd Hegel i Frankfurt am Main, lle cafodd swydd tiwtor ar gais Hölderlin, yn niwedd 1796. Dioddefai
  • Leipzig 1932, Nachdruck unter dem Titel Die Frau und der Kapitalismus. Frankfurt Main 1973 darin das Zitat: Die ganze Welt, wie sie heute ist, ist Männerwelt

Users also searched:

emmanuel voyiakis, federico picinali, head of law department lse, lse law faculty,

...
...
...