Back

ⓘ Ymwybyddiaeth
Ymwybyddiaeth
                                     

ⓘ Ymwybyddiaeth

Nid oes eglurhad syml o ymwybyddiaeth iw gael. Mae wedi cael ei ddiffinion fras fel clwstwr o briodoleddaur meddwl megis goddrychedd, hunan-ymwybyddiaeth, sentience, ar gallu i ganfod perthynas rhwng chi eich hun ach amgylchedd. Mae hefyd wedi cael ei ddiffinio o safbwynt mwy biolegol ac achosol, fel y weithred o fodylu ymdrechion ystyriaethol a chyfrifiannol yn ymreolaethol, fel afer gydar bwriad o gael, o ddargadw, neu i uchafu paramedrau penodol. Gall ymwybyddiaeth ymwneud â syniadau, synhwyriadau, canfyddiadau, tymherau, emosiynau, breuddwydiau, ac bod yn ymwybodol am eich hunan, ond nid yw yn angenrheidiol yn cyfeirio un or elfennau na chyfuniad o pob elfen. Mae ymwybyddiaeth yn safbwynt barn, yn fi, neu yn beth a ddisgrifiodd Thomas Nagel, bodolaeth rhywbeth syn debyg i fod yn rhywbeth. Mae Julian Jaynes wedi pwysleisio nad yw "ymwybyddiaeth yr un peth a gwybyddiaeth a dylid gael ei wahaniaethu yn llym. Y cangymeriad mwyaf cyffredin. yw i ddrysu ymwybyddiaeth a chanfyddiad."

                                     
  • i r Gymraeg, cydweithio a chynyddu ymwybyddiaeth o unrhyw faterion sy n sicrhau tegwch iddi, a chynyddu ymwybyddiaeth o unrhyw faterion a all effeithio
  • Dull o farchnata a hyrwyddo trwy drosglwyddo ymwybyddiaeth o gynnyrch neu wasanaeth yn eiriol ar lafar neu yn ysgrifenedig, e.e. e - bost yw marchnata
  • gwybyddiaeth iselder ysbryd isymwybod paraffilia personoliaeth rhithdyb seicdreiddiad seicosis seicotherapi sgitsoffrenia ymddygiadaeth ymwybyddiaeth ofalgar
  • Awstralia. Mae wedi ennill Gwobr Grammy a Golden Globe. Ymgyrcha n frwd ymwybyddiaeth cancr y fron a materion amgylcheddol. Mae hi hefyd wedi lawnsio nifer
  • reswm. Yr hyn sy n gwneud rhesymeg yn wahanol i weddill ffurfiau o ymwybyddiaeth yw r dull gwyddonol bron o fedru cyfiawnhau r modd mae person wedi dod
  • gyfrol hon, gyda golwg ar agweddau Cymreig ei linach a i fagwraeth, a i ymwybyddiaeth o i Gymreictod. Rhestr llyfrau Cymraeg Wicipedia: Wicibrosiect Llyfrau
  • mewn perygl Yn 1980, sefydlodd yr ymgyrch Blodau r Flwyddyn, ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ar gyfer amddiffyn blodau gwyllt sydd mewn perygl yn yr Almaen
  • a r teulu. Er mwyn ennill y fath ryddhad, defnyddiwyd dulliau o godi ymwybyddiaeth a gweithrediad uniongyrchol. Erbyn diwedd y 1970au, eclipsiwyd Rhyddhad
  • Lenin, byddai aelodau r blaid yn chwyldroadwyr proffesiynol, a chodi ymwybyddiaeth dosbarth, addysgu athrawiaeth Farcsaidd, a threfnu r dosbarth gweithiol

Users also searched:

gwynedd mindfulness, mindfulness anglesey, mindfulness diploma,

...
...
...