Back

ⓘ Dadansoddiad mathemategol
Dadansoddiad mathemategol
                                     

ⓘ Dadansoddiad mathemategol

Dadansoddi mathemategol ywr gangen o fathemateg syn dibynnu ar y cysyniadau o derfannau a damcaniaethau perthnasol, megis deilliant, yr integru, differu, mesur, y gyfres anfeidraidd, a ffwythiannau dadansoddol.

Yn aml, fe astudir y pynciau hyn yng nghyd-destyn rhifau real, rhifau cymhlyg, au ffwythiannau. Fodd bynnag, gellir hefyd eu diffinio yng nghyd-destyn unrhyw set o wrthrychau mathemategol sydd â diffiniad o agosatrwydd gofod topologaidd neu o bellter gofod metrig. Man cychwyn yr astudiaeth o ddadansoddi yw datblygiad trwyadl o galcwlws.

                                     

1. Isbynciau

Fe rennir dadansoddi erbyn hyn ir isbynciau canlynol:

 • Dadansoddi real, yr astudiaeth ffurfiol a thrwyadl o ddifferu ac integru ffwythiannau â gwerthoedd real. Mae hyn yn cynnwys astudiaeth o derfannau, cyfresi pŵer, a mesurau
 • Dadansoddi an-safonol, syn ymchwilior rhifau gor-real au ffwythiannau, an rhoi triniaeth trwyadl o rifau anfeidrol bach a mawr. Feu dosbarthir yn aml fel Theori Modelau
 • Dadansoddi ffwythiannol, astudiaeth o ofodau o ffwythiannau, syn cyflwyno cysyniadau megis gofodau Banach a gofodau Hilbert.
 • Dadansoddi cymhlyg, astudiaeth o ffwythiannau or plân cymhlyg ir plân cymhlyg, syn cymhlyg-ddifferadwy
 • Dadansoddi differol

Fel arfer ystyrir Dadansoddi clasurol yn unrhyw waith nad ywn defnyddio dulliau dadansoddi ffwythiannol, ac fei gelwir weithiau yn ddadansoddi caled ; maen cyfeirio hefyd, nid yn annisgwyl, or pynciau mwy traddodiadol. Fe rhannir astudiaeth hafaliadau differol â meusydd eraill megis systemau dynamig, ond maer gogyffwrdd â dadansoddi unionsyth yn un fawr.

                                     
 • cyfrifo digidau π yn berthnasol i lawer o feysydd, gan gynnwys dadansoddiad mathemategol algorithmau a gwyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae polygonau yn hanfodol
 • esblygiadol a chyfrifiadureg. Fe i defnyddir yn aml i ateb problemau mathemategol hefyd, gan gynnwys: algebra, damcaniaeth tebygolrwydd, topoleg a geometreg
 • hanesyddol mae gwreiddiau r maes, a datblygodd yn hwyrach i grybwyll dadansoddiad a damcaniaeth. Yn hanesyddol bu pwyslais ar gerddoriaeth Ewrop a cherddoriaeth
 • cael ei ddefnyddio a r amgylchedd y bydd yn cael ei ddefnyddio ynddo. Dadansoddiad - Dadansoddi targedau r dylunio presennol. Er enghraifft, esboniwch pam
 • gyda r RAND Corporation melin drafod ddielw sydd yn cynnig ymchwil a dadansoddiad i Luoedd Arfog yr Unol Daleithiau ond wedi cael ei arestio am ddinoethi
 • neu bedwar mathemategydd dan 40 oed yng Nghyngres Ryngwladol yr Undeb Mathemategol Rhyngwladol IMU cyfarfod a gynhelir bob pedair blynedd. Caiff y Fedal
 • Mewn calcwlws, ac yn fwy cyffredinol mewn dadansoddiad mathemategol integru fesul rhan yn Saesneg integration by parts yw broses sy n canfod integryn
 • dyddio i waith Al - Kindi o r 9fed ganrif yn y byd Arabaidd. Darganfuwyd dadansoddiad amledd. Yn y 19eg ganrif, byddai r adran hysbysebion personol mewn papurau

Users also searched:

practice tutor open university,

...
...
...