Back

ⓘ Syniad
                                               

Arallfyd

Enw arall ar Afallon, yr Isfyd neu uffern ydyr arallfyd, a hynny mewn mytholeg neu grefyddau megis Wica. Maer syniad yma iw ganfod mewn diwylliannau ledled y byd. Fel arfer, mae Wiciaid syn credu mewn ailymgnawdoli yn credu bod yr enaid yn gorwedd rhwng ailymgnawdoliadau yn yr Arallfyd neu Wlad yr Haf, sydd âr enw "ecstasir Dduwies" yn ôl Gardner. Mae llawer o Wiciaid yn credu yn y gallu i gysylltu ag ysbrydion syn preswylio yn yr Arallfyd drwy gyfryngwyr ysbryd a byrddau wiji, yn bennaf ar adeg Nos Galan Gaeaf/Samhain, er bod eraill yn anghytuno âr arfer hwn, megis yr Archoffeiriad Alex S ...

Syniad
                                     

ⓘ Syniad

Yn ei ystyr mwyaf elfennol, rhywbeth sydd yn yr ymennydd pan fo rhywun yn meddwl yw syniad. Yn aml iawn, caiff syniadau eu creu fel cynrychioliad delweddol; h.y. delwedd o ryw wrthrych. Mewn cyd-destunau eraill, ystyrir syniadau yn gysyniadau, er nad yw cysyniadau haniaethol o reidrwydd yn ymddangos fel delweddau. Ystyria nifer o athronwyr syniadau fel rhan allweddol o gategori ontolegol o fod.

Ystyrir y gallu i greu a deall ystyr syniadau yn rhan allweddol syn diffinio bodau dynol.

Yn ei ystyr boblogaidd, cwyd syniad mewn modd sydyn, digymell, heb hyd yn oed feddwl neu fewnsyllu, er enghraifft, pan fyddwn yn sôn am y syniad o berson neu le.

                                     
  • Peth sy n bodoli fel syniad yn unig yw haniaeth. Nid yw haniaethau yn faterol, hynny yw nid ydynt yn bodoli yn nhermau amser nac ychwaith gofod. Fe i chyferbynnir
  • blynedd. Yn 1927, cafodd ysgrifennydd cyffredinol FIFA, Henri Delauney, y syniad o gynnal pencampwriaeth Ewropeaidd. Er hynny, dim ond yn 1960 yn cynhaliwyd
  • Mae syniad y gymuned ddeurywiol yn un gymhleth a gweddol ddadleuol. Derbyna deurywiolion casineb, drwgdybiaeth neu wadiad, a elwir yn ddeuffobia, o rannau
  • Distrito Federal. Lleolir y ddinas ar lwyfandir canolbarth Brasil. Cafodd y syniad o gael prifddinas yng nghanol y wlad ei grybwyll am y tro cyntaf yn 1789
  • ddetholiad naturiol. Roedd hyn yn creu r syniad o goeden gyda r canghennau n esblygu yn wahanol greaduriaid. i droi r syniad hwn ar ei ben i lawr, fe welwn fod
  • gatalogi gwybodaeth drwy wahaniaethu rhwng fwy nag un person, lle, peth, syniad ayb o r un enw a diffinio eitem arbennig mewn modd unigryw. Daw r enw o r
  • cynnwys magned sy n troi i bwyntio tua r gogledd a r de. Darganfyddwr y syniad o faes magnetig oedd Michael Faraday. Tesla Eginyn erthygl sydd uchod am
  • moesoldeb at batrwm sut i weithredu neu sut i fyw, gyda r pwyslais ar y syniad o dda a drwg. Gall fod a thri ystyr gwahanol. Yn y lle cyntaf, gall gyfeirio

Users also searched:

...
...
...