Back

ⓘ Gemau Olympaidd yr Haf 2012
Gemau Olympaidd yr Haf 2012
                                     

ⓘ Gemau Olympaidd yr Haf 2012

Digwyddiad aml-chwaraeon rhyngwladol pwysig ydy Gemau Olympaidd yr Haf 2012, a adnabyddir yn swyddogol fel Gemaur XXX Olympiad ac a gynhelir yn Llundain, Lloegr o 27 Gorffennaf hyd 12 Awst 2012. Roedd oddeutu 10.000 o athletwyr o 204 o Bwyllgorau Cenedlaethol Olympaidd yn cymryd rhan. O ran nifer y medalau, Unol Daleithiau America a orfu, gyda Tsieinan ail a Phrydain yn drydydd.

Cytunwyd ar y lleoliad ar 6 Gorffennaf, 2005 ar eisteddiad y 117fed sesiwn or corff rheoli a oedd yn cyfarfod yn Singapôr, pan drechwyd ymgais Moscow, Madrid a Paris. Arweinyddion yr ymgais am y gemau ar ran Llundain oedd Sebastian Coe a Ken Livingstone. Llundain oedd y ddinas gyntaf i gynnal y Gemau Olympaidd modern deirgwaith, wedi iddynt gynnal Gemau Olympaidd yr Haf 1908 ac 1948.

Bu beirniadaeth ynglŷn â chyllid y gemau, ond croesawyd hwy gan eraill oherwydd yr ail-ddatblygu y buasain digwydd yn nwyrain Llundain – yn enwedig ar sail cynaliadwyedd. Canolbwynt y gemau oedd Parc Olympaidd 200 hectar, a adeiladwyd ar gyn-safle ddiwydiannol yn Stratford, Llundain. Defnyddiodd y Gemau hefyd nifer o leoliadau oedd eisoes wedi eu hadeiladu cyn cychwyn y cais.

                                     

1. Y broses geisio

Roedd naw dinas wedi gwneud cais i gynnal Gemau Olympaidd 2012 erbyn y dyddiad cau, 15 Gorffennaf 2003, sef Havana, Istanbul, Leipzig, Llundain, Madrid, Moscow, Dinas Efrog Newydd, Paris a Rio de Janeiro.

Ers ir Deyrnas Unedig gynnal Gemau Olympaidd yr Haf 1948, gwnaethpwyd tri chais ar gyfer y Gemau – Birmingham ar gyfer 1992, a Manceinion ar gyfer 1996 a 2000. Cychwynnodd y cynllunio o flaen llaw ar gyfer cais posibl i Lundain ar gyfer 2012 ym 1997. Roedd y DU eisoes wedi bod yn llwyddiannus yn cynnal Pencampwriaeth Ewro UEFA 1996 a Gemaur Gymanwlad 2002, a chytunodd y PORh fod y DU yn gallu cynnal digwyddiadau chwaraeon mawr.

Dywedodd Maer Llundain, Ken Livingstone, mai ei brif ysgogiad ar gyfer cychwyn a lobïo dros gais y ddinas oedd datblygu East End Llundain, ardal a oedd wedi cael ei difreintio ai hesgeuluso am dri-deg mlynedd. Ar 18 Mai 2004, lleihawyd y nifer o ddinasoedd cais gan yr IOC, yn dilyn gwerthusiad technegol, o naw i bump: Llundain, Madrid, Moscow, Efrog Newydd a Pharis.

Roedd pob un or pum dinas wedi cyflwyno eu ffeiliau ymgais erbyn 19 Tachwedd 2004, ac ymwelwyd â hwy gan dîm arolygur PORh yn ystod mis Chwefror a Mawrth 2005. Dioddefodd cais Paris yn ystod yr ymweliad wrth i nifer o streiciau gyd-ddigwydd gydar ymweliad, ac adroddiad yn erbyn un o aelodau tîm cais Paris dros honiadau i gyllid plaid wleidyddol fod wedi eu llygru.

Ar 6 Mehefin 2005, rhyddhawyd adroddiadau gwerthusor PORh. Er nad oedd unrhyw sgôr na rheng wedi eu cynnwys yn yr adroddiad, Paris oedd iw weld âr adroddiad mwyaf ffafriol, gyda Llundain yn ail agos. Derbyniodd Efrog Newydd a Madrid adroddiadau positif iawn hefyd.

                                     

2. Y chwaraeon

Cyfranogwyr

Disgwylwyd i 10.500 o chwaraewyr o 204 Pwyllgor Olympaidd Cenedlaethol POC gymryd rhan, gan ragori Gemau Olympaidd yr Haf 1948 yn Llundain a Gemaur Gymanwlad 2002 ym Manceinion fel y digwyddiad aml-chwaraeon mwyaf erioed i gael ei gynnal yn y Deyrnas Unedig.

Roedd tri chwaraewr o Bwyllgor Olympaidd yr Antilles Iseldiraidd, a gafod eu aelodaeth or PORh wedi ei ymwrthod gan y pwyllgor gweithredol yn 2011, ac un chwaraewr o Dde Swdan, sydd heb POC, yn cystadlun annibynnol odan y faner Olympaidd.

                                     
  • Prydain 2012 1af Pursuit Tîm, Gemau Olympaidd yr Haf 2012 Llundain gyda Geraint Thomas, Steven Burke & Peter Kennaugh 2016 1af Pursuit Tîm, Gemau Olympaidd
  • yn Macclesfield. Enillodd Ainslie bedair medal aur mewn Gemau Olympaidd yr Haf rhwng 2000 a 2012 Eginyn erthygl sydd uchod am Sais neu Saesnes. Gallwch
  • stadiwm newydd yn cael ei adeiladu cynhaliwyd rownd derfynol Cwpan yr FA yng Nghaerdydd. Cynhaliwyd gemau pêl - droed Gemau Olympaidd yr Haf 2012 yno hefyd.
  • yn y byd. Bu i r Gymru gystadlu fel gwlad yn ei hawl ei hun yn Gemau Olympaidd yr Haf 1908 yn Llundain, gan ennill medal efydd. Er hynny diddymwyd tîm
  • Pencampwriaethau Cenedlaethol Trac Prydain 2012 1af Omnium, Gemau Olympaidd yr Haf 2012 1af Ras ymlid tîm, Gemau Olympaidd yr Haf 2012 1af Omnium, Pencampwriaethau
  • 27 Gorffennaf - 12 Awst - Gemau Olympaidd yr Haf yn Llundain Awst 4 - 11 Awst - Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Morgannwg 2012 Medi 4 Medi - David Jones
  • Silver delight for Olympic 2012 sailor Hannah Mills BBCSport. 2012 - 08 - 10. Gemau Olympaidd Rio: Aur i Hannah Mills yn yr hwylio BBC Cymru Fyw. Unknown

Users also searched:

...
...
...